Vụ việc số 1: Ông Hoàng Nhân Đạo xây dựng lấn chiếm đất đai của hộ liền kề

10 năm sau vụ đổi đất giữa hai thím cháu thì ông Đạo đã "lật kèo" mặc dù trước đó cả hai bên đều sử dụng ổn định, không bên nào có ý kiến gì, sổ đỏ của nhà ông Đạo cũng đã làm xong. Cụ thể, ngày 19/09/2018, ông Đạo tiến hành xây dựng và lấn chiếm 1/2 diện tích ngõ đi của gia đình bà Quyến như hình dưới đây:

Hình 3: Đường gạch màu đỏ là vị trí bức tường bao mà ông Đạo xây dựng lấn chiếm ngõ đi của gia đình bà Quyến
Hình 4: Phần móng của bức tường xây dựng ngoài phạm vi sổ đỏ nhà ông Đạo

Lý do ông Đạo đưa ra là: "Bà Quyến trả ít lấy nhiều nên bây giờ phải lấn ngõ để đòi lại" nhưng thực tế thì ngược lại. Một câu hỏi đặt ra là tại sao thấy mình bị thiệt trong vụ trao đổi này mà ông Đạo lại nhanh chóng làm sổ đỏ để sáp nhập phần đất của nhà bà Quyến vào sổ đỏ nhà mình?

Hành vi của ông Đạo đã vi phạm điều 140 của Luật Đất Đai năm 2013.

Mức xử phạt hành vi lấn, chiếm đất của ông Đạo được quy định tại khoản 3, điều 10, nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngoài việc ông Đạo bị xử phạt theo quy định trên, ông Đạo còn phải bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 điều 10 và khoản 3 điều 11 của Nghị định 102/2014/NĐ-CP là khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã lấn chiếm

Ngay sau đó UBND Thị trấn Cát Bà đã yêu cầu ông Đạo dừng việc xây dựng và tháo dỡ bức tường vi phạm, ông Đạo đã đồng ý tháo dỡ (nghĩa là thừa nhận ngõ của bà Quyến rộng 2.5 m2)


Xem tiếp vụ vi phạm thứ 2: Ông Hoàng Nhân Đạo xây dựng cổng bất hợp pháp trên đất công, cản trở quyền sử dụng đất của các hộ bên trong ngõ


Web hosting by Somee.com